Mijn klant heeft geen eHerkenning, kan ik een ketenmachtiging aanvragen?

Volgen