Voldoet eSGN(+ / Single Sign) aan de Europese eisen omtrent digitale handtekeningen?

Volgen